افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 1 April , 2023
فشار حداکثری به پایان راه خود رسیده است ۲۲ آبان ۱۳۹۹
دکتر روحانی رییس جمهور عنوان کرد ؛

فشار حداکثری به پایان راه خود رسیده است

همه ما می‌دانیم پیشرفت کشور و حتی استقلال و امنیت ملی کشور در سایه آموزش فرزندان ما است.