افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 20 March , 2023
اومیکرون مجاری تنفسی فوقانی را درگیر می کند و به همین دلیل قدرت انتقال آن بسیار بالاست ۱۵ بهمن ۱۴۰۰
عضو کمیته علمی کشوری کرونا

اومیکرون مجاری تنفسی فوقانی را درگیر می کند و به همین دلیل قدرت انتقال آن بسیار بالاست

سرعت انتشار امیکرون در کشور فراتر از پیش بینی‌ها است و احتمال بحرانی شدن وضعیت وجود دارد.