افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
سازمان مجاهدین خلق را نماینده مردم ایران نمی‌دانیم ۲۵ آبان ۱۴۰۱
وزارت خارجه آمریکا

سازمان مجاهدین خلق را نماینده مردم ایران نمی‌دانیم

آمریکا هیچ نوع کمکی به مجاهدین خلق [منافقین]ارائه نمی‌کند و آن را «یک جنبش دمکراتیک مخالف حکومت نمی‌بیند که مردم ایران را نمایندگی کند و شانس موفقیت داشته باشد .