افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 21 March , 2023
نویسنده کتاب آیات شیطانی در نیویورک با سلاح سرد مورد حمله قرار گرفت. ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

نویسنده کتاب آیات شیطانی در نیویورک با سلاح سرد مورد حمله قرار گرفت.

پلیس نیویورک اعلام کرده است که با وجود جراحات بالا اما سلمان رشدی زنده است .