افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
ربیع الاول ماه شادمانی اهل بیت و شکوفایی جلوه ی وحدت  نبوی ۱۳ آبان ۱۳۹۹

ربیع الاول ماه شادمانی اهل بیت و شکوفایی جلوه ی وحدت  نبوی

نیمه ی ماه ربیع الاول که هفته ی وحدت نامیده می شود اتحاد‌وبرادری‌بین‌شیعه‌ واهل تسنن‌ در این ایام معنی می شوداتحاد وهمدلی که  ارمغان میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص)است.