افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
تسلیت بهارستانی ها به دکتر رضا صفری ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

تسلیت بهارستانی ها به دکتر رضا صفری

روابط عمومی جامعه خبری «بهارستان آنلاین» ؛ برای آن مرحومه مغفوره غفران ورحمت واسعه الهی وبرای بازماندگانش صبروشکیبایی طلب میکنیم.