افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 1 April , 2023
برای اسرائیل، ایران زیادی بزرگ است؛ چه اصلاح طلب، اصولگرا حاکم باشد چه سکولار ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
رئیس دستگاه دیپلماسی کشور.؛

برای اسرائیل، ایران زیادی بزرگ است؛ چه اصلاح طلب، اصولگرا حاکم باشد چه سکولار

وزیر امور خارجه ایران گفت: احتمال اینکه ترامپ ۴ سال دیگر مهمان یا مزاحم دنیا باشد، زیاد است.