افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 March , 2023
به فکر آیندگان بودن خود، یک مسئله مهم است/  مسائل فرهنگی از آموزش سرچشمه می گیرد نه از فشار ۲۹ مهر ۱۴۰۱
مرجع بزرگ تقلید شیعیان جهان اسلام

به فکر آیندگان بودن خود، یک مسئله مهم است/ مسائل فرهنگی از آموزش سرچشمه می گیرد نه از فشار

ینکه بخواهیم با فشار، مسئله حجاب و یا کمبود جمعیت را حل کنیم، درست نیست و بدون کار فرهنگی مناسب، نتیجه ای نخواهیم گرفت.

رشد بسیار پایین جمعیتی متاسفانه آینده خطرناکی را برای کشور رقم خواهد زد ۱۵ آبان ۱۴۰۰
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس تاکید کرد ؛

رشد بسیار پایین جمعیتی متاسفانه آینده خطرناکی را برای کشور رقم خواهد زد

جمعیت بازنشستگان ما سال به سال روبه رشد است، با این روند افرادی که از این صندوق ها استفاده می‌کنند در حال افزایش و افرادی که بیمه پرداخت می‌کنند در حال کاهش هستند که این خود یک بحران اقتصادی هم به دنبال خواهد داشت.