افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 21 March , 2023
ورود کمیسیون اقتصادی مجلس به موضوع تخلفات گمرکات کشور ۰۲ خرداد ۱۴۰۱
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

ورود کمیسیون اقتصادی مجلس به موضوع تخلفات گمرکات کشور

هنوز سامانه گمرک به سامانه تجارت  متصل نشده است از این رو مجلس در این رابطه ورود پیدا کرده است تا هم تخلفات را شناسایی کند.

خودروسازها  پدر این کشور رادرآورده‌اند/قانون ضد کارگری در مجلس یازدهم تصویب نمی‌شود ۲۹ آبان ۱۴۰۰
نماینده قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی :

خودروسازها پدر این کشور رادرآورده‌اند/قانون ضد کارگری در مجلس یازدهم تصویب نمی‌شود

قراردادهای سفید امضا نیز از مشکلات موجود است که باید بررسی شود؛ مشکل ما در واگذاری‌ها نیز واگذاری به نااهل است، باید اهلیت در اولویت قرار داشته باشد.