افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 20 March , 2023
حذف عنوان شهید از برخی معابر شهر تهران به علت شستشو ، تغییر فصل، تغییرات دما، تابش آفتاب و بارش باران است؟ ۱۰ آذر ۱۳۹۸
گزارش جالب شورای شهر برای علت حذف نام شهید از برخی معابر شهر تهران ؛

حذف عنوان شهید از برخی معابر شهر تهران به علت شستشو ، تغییر فصل، تغییرات دما، تابش آفتاب و بارش باران است؟

فرسودگی تابلوهای معابر عمدتا ناشی از گذشت زمان و کیفیت تابلوها است که با شستشوی تابلو به وسیله فشار آب توسط عوامل خدمات نواحی، تغییر فصل، تغییرات دما، تابش آفتاب و بارش باران واژه شهید حذف یا مخدوش شده است.