افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 27 March , 2023
قمار بزرگ چین برای آغاز رویارویی با آمریکا بر سر تهران ۰۲ مرداد ۱۳۹۹
نگرانی اسرائیل از سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین ؟

قمار بزرگ چین برای آغاز رویارویی با آمریکا بر سر تهران

همان شرکتهای چینی که قرار است زیرساخت‌های حیاتی از جمله خطوط ریلی را در اسرائیل را بسازند، اکنون متعهد به ساخت پروژه‌های مشابه در ایران هستند. خطر برای زیرساخت‌های مهم اسرائیل آشکار است.