افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 20 March , 2023
اگر دنبال مقابله با فساد هستیم وقتش الان است ۰۱ شهریور ۱۳۹۹
رئیس جمهور روحانی عنوان کرد ؛

اگر دنبال مقابله با فساد هستیم وقتش الان است

باید به شرایطی برسیم که سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت ما بگویند که واکسنی برای کرونا وجود دارد . همین چند روز پیش سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که ما تا مهار کامل این ویروس دو سال فاصله داریم.