افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
تامین کمک نظامی برای اوکراین در نتیجه نهایی آن تاثیری نخواهد گذاشت ۰۱ بهمن ۱۴۰۱
رئیس جمهور روسیه

تامین کمک نظامی برای اوکراین در نتیجه نهایی آن تاثیری نخواهد گذاشت

جنگ کنونی با اوکراین در واقع تکرار نسخه جنگ جهانی دوم در فاصله سال‌های ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۵ است.

حمایت ایران از یمن، سیاسی است ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
واکنش وزارت خارجه درباره اظهارات رستم قاسمی پیرامون حضور نظامی ایران در یمن:

حمایت ایران از یمن، سیاسی است

اظهارات منتشر شده در مصاحبه با روسیا الیوم برخلاف واقعیت و سیاست های جمهوری اسلامی ایران در یمن است.