افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 December , 2022
دولت عزمی برای هماهنگی با سایر قوا ندارد ۰۵ آذر ۱۳۹۹
نماینده مردم کرمان عنوان کرد :

دولت عزمی برای هماهنگی با سایر قوا ندارد

متأسفانه شاهد هستیم که دولت برای آنکه با سایر قوا هماهنگ شود، عزمی ندارد و به راحتی مقابل مصوبات مجلس می ایستد و برخی اوقات برای قوه قضائیه تعریف هایی دارد.