افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 December , 2022
هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره آرای نمایندگان بیرون نرفته است ۰۹ شهریور ۱۴۰۱
رئیس مجلس شورای اسلامی

هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره آرای نمایندگان بیرون نرفته است

اینکه می‌گویند قطعاً هیئت رئیسه کاری می‌کند که آرای نمایندگان منتشر و پخش نشود، باید بگویم که از نظر فنی این امکان وجود ندارد.

مجلس با طرح شفافیت هیچ مخالفتی ندارد ۲۵ فروردین ۱۴۰۱
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی

مجلس با طرح شفافیت هیچ مخالفتی ندارد

بنده از موافقان طرح شفافیت آراء هستم و هر بار که در صحن مورد بررسی قرار گرفته به آن رای مثبت دادم.