افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 December , 2022
امروز با مشکلات جدی در حوزه مسکن مواجه هستیم/مشکلات دستوری حل نخواهد شد ۰۲ تیر ۱۴۰۱
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی

امروز با مشکلات جدی در حوزه مسکن مواجه هستیم/مشکلات دستوری حل نخواهد شد

هر سال ۸۰۰ هزار نیاز به مسکن و تقاضا در این حوزه وجود داشته که ۸ سال این نیاز نادیده گرفته شده است.