افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 10 December , 2022
مهم‌ترین پیامد طرح شفافیت، افزایش کیفیت و کارایی قوه مقننه در نظام اجرایی است ۲۳ فروردین ۱۴۰۱
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

مهم‌ترین پیامد طرح شفافیت، افزایش کیفیت و کارایی قوه مقننه در نظام اجرایی است

شفافیت مجلس باعث افزایش اعتبار جهت اقدامات و وظایف، کمک برای مبارزه با فساد و پیشبرد به سمت رفتار سالم می‌شود.