افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 10 December , 2022
اخبار و تحلیل های هواشناسی در کشور فشل است ۰۸ مرداد ۱۴۰۱
رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس

اخبار و تحلیل های هواشناسی در کشور فشل است

همه مردم به خوبی از وصعیت هوا هشدار قرمز را درمی‌یابند ولی هواشناسی به دلیل امکانات پایینی که دارد وضعیت هشدار زرد یا نارنجی را اعلام می‌کند.

مجلس پیگیر طرحی است تا با تصویب آن از  افزایش رسمی قیمت ها جلوگیری کند ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای حجلس شورای اسلامی

مجلس پیگیر طرحی است تا با تصویب آن از افزایش رسمی قیمت ها جلوگیری کند

در گرانی کالاها فقط دولت مقصر نیست بلکه بخشی از تقصیرات هم برعهده مجلس است.