افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 December , 2022
مشی دولت مردمی می‌تواند شکاف و گسست ایجاد شده بین دولت و مردم را پر کند ۰۸ مهر ۱۴۰۰
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ؛

مشی دولت مردمی می‌تواند شکاف و گسست ایجاد شده بین دولت و مردم را پر کند

دولت باید به مردم ثابت کند که هیچ نیتی جز خدمت و حل مشکلات آنها ندارد؛ در چنین شرایطی می‌تواند از توان و ظرفیت مردم برای حل مشکلات استفاده کند.