افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 December , 2022
باید نیروی انتظامی ما آنچنان مقتدرباشد که اجازه ندهند اغتشاشگران از اعتراض مردم سوءاستفاده کنند ۲۵ مهر ۱۴۰۱
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس

باید نیروی انتظامی ما آنچنان مقتدرباشد که اجازه ندهند اغتشاشگران از اعتراض مردم سوءاستفاده کنند

ما با تدوین طرح ساماندهی تجمعات به دنبال این هستیم که اعتراضات مردمی مورد سوءاستفاده جریانات آشوبگر قرار نگیرد،