افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 6 December , 2022
با افزایش جهانی قیمت نفت امکان حضور ما در این حوزه فراهم خواهد شد ۱۷ اسفند ۱۴۰۰
عضو اتاق بازرگانی تهران

با افزایش جهانی قیمت نفت امکان حضور ما در این حوزه فراهم خواهد شد

ما باید برای حضور در چنین بازارهایی برنامه ریزی کنیم. ورود به کنسرسیوم‌های بین المللی با حضور چند کشور منطقه و ارائه مسیر انتقال گاز ایران به اروپا قطعا گره گشا خواهد بود.