افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 6 December , 2022
مدیریت شبکه توزیع برق ضعیف است/  تعطیلی فناوری هسته‌ ای علت خاموشی های اخیر بود ۱۹ تیر ۱۴۰۰
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ؛

مدیریت شبکه توزیع برق ضعیف است/ تعطیلی فناوری هسته‌ ای علت خاموشی های اخیر بود

تعطیلی فناوری هسته‌ای با وجود زحماتی که در این بخش کشیده شد موجب پدید آمدن چنین خسارت هایی به کشور شد.

در طرح جدید برای هر فرد ماهیانه ۲۰ لیتر بنزین در نظر گرفته شده /خانوار به جای خودرو  ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
تدوین طرح نمایندگان برای تغییر سهمیه بندی بنزین ؛

در طرح جدید برای هر فرد ماهیانه ۲۰ لیتر بنزین در نظر گرفته شده /خانوار به جای خودرو 

در طرح جدید پیش بینی شده تا سامانه‌ای برای فروش بنزین افرادی که خودرو ندارند پیش بینی شود.

افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین همواره گزینه روی میز مدیران دولتی است اما مجلس مخالف افزایش نرخ بنزین است ۱۸ مهر ۱۳۹۸
واکنش عضو کمیسیون انرژی مجلس به افزایش قیمت بنزین ؛

افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین همواره گزینه روی میز مدیران دولتی است اما مجلس مخالف افزایش نرخ بنزین است

ادعای آقای زنگنه مبنی بر افزایش قیمت بنزین در حد یک اظهار نظر است و کمیسیون انرژی با هر گونه افزایش قیمت حامل های انرژی به شدت مخالف بوده و بارها هم در کمیسیون و هم در صحن اصلی مجلس نقطه نظرات مجلس در مخالفت با افزایش قیمت بنزین اعلام شده است.