افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 6 December , 2022
مشکل ما در بحث بودجه این است که بودجه‌های ما واقعی نیستند ۰۸ تیر ۱۴۰۱
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی

مشکل ما در بحث بودجه این است که بودجه‌های ما واقعی نیستند

همانطور که گفتم، ما با کسری‌های شدید بودجه مواجه هستیم که اگر با ایجاد منابع درآمدی واقعی و قابل تحقق این کسری بودجه جبران شود، تورم در جامعه تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند.