افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 December , 2022
درخواست آیت الله رییسی از صداوسیما جهت پاسخگویی به اظهارات همتی و مهرعلیزاده ۱۷ خرداد ۱۴۰۰
صداوسیما موافقت کرد

درخواست آیت الله رییسی از صداوسیما جهت پاسخگویی به اظهارات همتی و مهرعلیزاده

خواهشمند است مبتنی بر مقررات اعلامی، زمانی جهت پاسخگویی رسمی به این موارد کذب در اختیار قرار گیرد.