افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 December , 2022
افشای نام دریافت کنندگان غیرقانونی واکسن جزو اسناد خصوصی است ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
شهردار تهران خبر داد ؛

افشای نام دریافت کنندگان غیرقانونی واکسن جزو اسناد خصوصی است

فهرست دریافت کنندگان واکسن از دیروز در حال بارگذاری روی سایت "شفاف" است و بنا به توصیه وزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهانی، نام افراد درج نمی شود اما کد ملی آنها اعلام شده است.