افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 December , 2022
ابراز امیدواری روحانی برای رسیدن به اشتراک نظر درباره بودجه ۱۴۰۰ ۰۲ دی ۱۳۹۹
نشست بودجه‌ای دولت و مجلس؛

ابراز امیدواری روحانی برای رسیدن به اشتراک نظر درباره بودجه ۱۴۰۰

شرایط کشور ایجاب می‌کند تا با حفظ انسجام و اراده‌ای مشترک میان مسئولین، خدمت به مردم با سرعت و دقت پیگیری و انجام گیرد.