افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 10 December , 2022
کمیسیون قضایی جای امتیاز گیری از دولت نیست ۰۲ تیر ۱۳۹۹
واکنش حسن نوروزی به علت بی‌رغبتی نمایندگان برای عضویت در کمیسیون حقوقی مجلس ؛

کمیسیون قضایی جای امتیاز گیری از دولت نیست

نمایندگان اقبالی به کمیسیون حقوقی نشان ندادند چون این کمیسیون جای امتیاز گیری از دولت و جایی نیست که کسی از اقوام خودت را مدیرکل کنی. در کمیسیون حقوقی باید کار کرد. نمایندگان مجلس یازدهم از کار می‌ترسند.