افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 10 December , 2022
لیست شورای مرکزی اجماع نخبگان برای انتخابات شورای شهر تهران + اسامی ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

لیست شورای مرکزی اجماع نخبگان برای انتخابات شورای شهر تهران + اسامی

«اجماع» تغییر وضعیت مدیریتی شهر تهران را تنها در گرو بازگشت مردم به افراد متعهد، جوان، باانگیزه و متخصص و درعین حال باتجربه و دارای عزت نفس می داند.