افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 December , 2022
هدف ما از اصلاح قانون انتخابات افتادن کشور به دست افراد کاردان و لایق است ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ؛

هدف ما از اصلاح قانون انتخابات افتادن کشور به دست افراد کاردان و لایق است

در مورد شرایط برگزاری انتخابات راهکارهای مختلفی وجود دارد و نباید صرفا به دنبال یک موضوع رفت بلکه می توان به جز افزایش روزهای برگزاری تعداد حوزه های رای گیری و صندوق های رای را زیاد کرد.