افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 December , 2022
تعدد مراجع قانونگذاری در کشور نقش مجلس شورای اسلامی را کم رنگ می کند ۲۴ آبان ۱۴۰۰
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس

تعدد مراجع قانونگذاری در کشور نقش مجلس شورای اسلامی را کم رنگ می کند

در اصل 98 قانون اساسی به صراحت آمده که تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام بیاید و به تفسیر قانون اساسی ورود کند از جمله وظایفی است که در حدود اختیاراتش نیست.