افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 6 December , 2022
چرا شورای شهر و شهرداری تهران نظارتی بر تبلیغات موهن ندارند و توپ را در زمین وزارت ارشاد می اندازند ؟ ۰۱ مهر ۱۳۹۸
بازی لغت با آیه قرآن در یک تبلیغ شهری

چرا شورای شهر و شهرداری تهران نظارتی بر تبلیغات موهن ندارند و توپ را در زمین وزارت ارشاد می اندازند ؟

نقش کمیسیون فرهنگی شورای شهر و همچنون معاونت فرهنگی شهرداری تهران در اینگونه موارد چیست و چرا باید به محتوای یک تبلیغ که قرار است به صورت گسترده در فضاهای عمومی نصب شود، بی توجهی می شود و در جواب توپ را به زمین وزارت ارشاد می اندازند ؟