افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 December , 2022
استعفای مهدی کروبی از دبیرکلی حزب اعتماد ملی ۲۴ دی ۱۳۹۹

استعفای مهدی کروبی از دبیرکلی حزب اعتماد ملی

بقای ما در بقای تفکر ماست که قابل حذف نمی باشد و این حزب اِن شالله نماد این اراده اجتماعی باشد و شما هم نسل به نسل در حفظ آن کوشا باشید.