افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 December , 2022
اعلام غیر قانونی بودن فعالیت جبهه پایداری ۱۴ شهریور ۱۳۹۸
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب ؛

اعلام غیر قانونی بودن فعالیت جبهه پایداری

به نظر ما جبهه پایداری وجاهت قانونی ندارد. جبهه ها باید حضور خود را به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب برسانند.