افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 December , 2022
نظر مرکز پژوهش‌های مجلس نظر مشورتی است و کمیسیون مجبور به پذیرش نظرات مرکز پژوهشها نیست ۰۵ دی ۱۴۰۰
عضو کمیسیون مشترک صیانت

نظر مرکز پژوهش‌های مجلس نظر مشورتی است و کمیسیون مجبور به پذیرش نظرات مرکز پژوهشها نیست

مرکز پژوهش‌ها قبل از اینکه نظر خود را به رئیس کمیسیون صیانت اعلام کند این نظر را در مرکز در رسانه‌ها منتشر کرد که این اقدام به رنگ و بوی سیاسی دارد.