افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 December , 2022
مجلس آینده باید برای ایجاد تحول در اداره کشور، نخست از خودش شروع کند ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
منتخب مجلس یازدهم عنوان کرد؛

مجلس آینده باید برای ایجاد تحول در اداره کشور، نخست از خودش شروع کند

در آیین نامه داخلی مجلس قید و بندهایی داریم که انجام وظایف نمایندگی را دچار کُندی می کند بنابراین باید اصلاحات اساسی در مواد آن صورت گیرد تا مجلس وارد یک عرصه جدید شود.