افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 December , 2022
با شهامت دولت سیزدهم و آزادسازی قیمت ها تمامی دستگاه‌ها باید همراهی کنند تا از این شرایط عبور کنیم ۱۴ خرداد ۱۴۰۱
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس

با شهامت دولت سیزدهم و آزادسازی قیمت ها تمامی دستگاه‌ها باید همراهی کنند تا از این شرایط عبور کنیم

انتظار این است که دولت نیز در سازوکار اجرایی خود شیوه کالابرگ الکترونیکی را در اولویت قرار دهد.

هنوز یک نگاه یکپارچه به اصل ۴۴ نداریم / با شیوه های قبلی نمی‌توانیم از موانع عبور کنیم ۰۲ خرداد ۱۴۰۱
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس در نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران ؛

هنوز یک نگاه یکپارچه به اصل ۴۴ نداریم / با شیوه های قبلی نمی‌توانیم از موانع عبور کنیم

باید کار اصلاحات اجرایی، سیاستی و ساختاری را از سطح بالاتری یعنی اصلاحات حکمرانی پیش ببریم که در اصل ۴۴ هم آمده است.