افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 December , 2022
مخالفت مجلس با انتزاع وزارت بازرکانی دلیل عزل رحمانی شد ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی عنوان کرد ؛

مخالفت مجلس با انتزاع وزارت بازرکانی دلیل عزل رحمانی شد

براساس اطلاعات به دست آمده دولت انتظار داشت وزارت صمعت، معدن و تجارت تلاش بیشتری برای تصویب طرح تفکیک وزارت بازرگانی انجام دهد که برکناری معاون پارلمانی وزرات صمت در ماه های گذشته نیز گواه این ادعا است.