افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 10 December , 2022
اولویت‌ها دولت سیزدهم چیزی نیست جز مصوبات برنامه ششم توسعه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
یک عضو کمیسیون کشاورزی:

اولویت‌ها دولت سیزدهم چیزی نیست جز مصوبات برنامه ششم توسعه

آب، جزء منابع ملی کشور است. بنابراین نباید با ملاحظات شهری و محلی ارزیابی و سیاست گذاری شود.