افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 6 December , 2022
لزوم تعطیلی دو هفته‌ای تهران تا قبل از آذر ۱۹ آبان ۱۳۹۹
معاون درمان ستاد کرونا در استان تهران:

لزوم تعطیلی دو هفته‌ای تهران تا قبل از آذر

اگر بخواهیم برای انجام برنامه‌ریزی‌ و اقدامات منسجمی که برای افزایش تست‌ها صورت گرفته است، موفق عمل کنیم، باید یک فاز موقت تعطیلی دو هفته‌ای در تهران را داشته باشیم.