افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 10 December , 2022
کاهش تورم از طریق کاهش دستمزدها روش منطقی نیست ۱۵ دی ۱۴۰۰
رئیس فراکسیون کارگری مجلس :

کاهش تورم از طریق کاهش دستمزدها روش منطقی نیست

در نظر گرفتن افزایش دستمزدها به‌عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگی و پیرو آن کاهش دستمزدها موجب تنزل انگیزه نیروی انسانی، کاهش نرخ بهره‌وری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.