افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 December , 2022
باید به سمت کاهش سرعت رشد نقدینگی حرکت کنیم ۱۴ خرداد ۱۴۰۱
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس

باید به سمت کاهش سرعت رشد نقدینگی حرکت کنیم

البته منفی شدن رشد نقدینگی حتما نشانه‌های خواهد داشت که ما امروز این نشانه را در اقتصاد نمی‌بینیم.