افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 December , 2022
بازیگر معروف در شب جنجالی ایرانی‌ها در استانبول ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

بازیگر معروف در شب جنجالی ایرانی‌ها در استانبول

خودش باور کرده بزرگ یک قبیله است و پیروانی دارد، قبل از شروع کنسرت خطاب به پیروانش نصیحت می‌کند، گزاره‌های ساده و عمدتا با تمرکز روی فردیت!