افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 6 December , 2022
دولت آیت الله رئیسی با مدل وین، مذاکرات را ادامه نخواهد داد / مدل وین تکرار بدتر برجام است ۲۸ تیر ۱۴۰۰
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ؛

دولت آیت الله رئیسی با مدل وین، مذاکرات را ادامه نخواهد داد / مدل وین تکرار بدتر برجام است

مدل وین تکرار بدتر برجام بود و از چاله درآمدن و در چاه افتادن بود. برگشت آمریکا به برجام برای این کشور آورده‌ای دارد که باید هزینه آن را بپردازد.