افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 December , 2022
تصویب لوایح پالرمو و سی اف تی به نفع کشور است ۰۷ اسفند ۱۳۹۹
رئیس کل بانک مرکزی:

تصویب لوایح پالرمو و سی اف تی به نفع کشور است

تصمیم گیری در مورد FATF دیر شده است و ما همه سوالات مجمع تشخیص را پاسخ دادیم در کل فضای مجمع را منفی ندیدم.