افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 December , 2022
امروز به فرهنگ شهادت بیش از شهادت نیاز داریم ۱۱ شهریور ۱۴۰۱
رئیس مجلس در کنگره ملی سردار شهید رئیسعلی دلواری :

امروز به فرهنگ شهادت بیش از شهادت نیاز داریم

امروز مهم‌تر از جنگ نظامی ، جنگ شناختی است که دشمن تلاش می‌کند با عملیات رسانه‌ای و تحلیل‌های مختلف محاسبات فکری مردم را تغییر دهد.