افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 6 December , 2022
تبدیل خانه های شهدا و سرداران شهید به خانه موزه ۰۸ خرداد ۱۴۰۱
مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران عنوان کرد:

تبدیل خانه های شهدا و سرداران شهید به خانه موزه

براین اساس جهت اجرای این طرح امیدواریم با همکاری شهرداران مناطق ۴ و ۸ در گام نخست دو خانه شهید را که توسط این مناطق تملک شده، در اولویت اقدام قرار گیرد.