افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 December , 2022
ناکامی در خرابکاری علیه یکی از زیر مجموعه‌های سازمان انرژی اتمی ۰۳ تیر ۱۴۰۰
صبح امروز صورت گرفت؛

ناکامی در خرابکاری علیه یکی از زیر مجموعه‌های سازمان انرژی اتمی

پیگیری برای شناسایی عوامل این موضوع در حال انجام است.