افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 6 December , 2022
۴تا ۷ میلیون تُن نهاده دامی درآستانه فاسد شدن در بنادر کشور ! ۲۲ تیر ۱۴۰۰
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد :

۴تا ۷ میلیون تُن نهاده دامی درآستانه فاسد شدن در بنادر کشور !

کوتاهی مسئولین و ترک فعل برخی مسئولین و خستگی که در تنه دولت ایجاد شده در کنار مشکلات فوق دست به دست هم داده و مشکلات کمبود نهاده های دامی را به وجود آورده است.