افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 6 December , 2022
آینده مبهم صنعت کشاورزی در سایه گرانی عجیب کودهای شیمیایی؟ ۱۳ مهر ۱۳۹۹
تلاش وزیر جهاد برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کود بی‌نتیجه ماند

آینده مبهم صنعت کشاورزی در سایه گرانی عجیب کودهای شیمیایی؟

لازم است که دولت با تخصیص یارانه هایی به یاری کشاورزان بشتابد، تا کشاورز با امید به فردایی بهتر اقدام به کشت کند تا بار دیگر برای تامین برخی محصولات استراتژیک همچون گندم نیازمند واردات نشویم.