افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 20 March , 2023
واردات خودرو در بخش اول گام مهمی در رفع انحصار خودروسازی در کشور است ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس

واردات خودرو در بخش اول گام مهمی در رفع انحصار خودروسازی در کشور است

در عدم کیفیت خودروی داخلی ۲ عامل تحریم و در بخش گسترده ضعف مدیریتی دخیل است که این ۲ مورد با هم عاملی است تا خودروی داخلی قابلیت رقابت‌پذیری را نداشته باشد.